بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان

بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان

بررسی-نظریه-جامع-تلفیقی-پذیرش-وکاربرد-فناوری-(utaut)-در-سازمانهای-ایرانی-مورد-مطالعه-شرکت-های-سیمانبررسي مدل های پذيرش فناوري اطلاعات، نشان می دهد که مدل هاي رقابتي متعددي ارائه شده است كه هر كدام مجموعه عوامل تعيين كننده ي متفاوتي دارند.دانلود فایل