برترین پکیج بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک

بررسی-تاثیر-تبلیغات-بر-جذب-مشتریان-خدمات-بانکداری-الکترونیکامروزه با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بربانکها در عرضه خدمات الکترونیکی، استفاده از تبلیغات برای معرفی خدمات نقش مهمی در ترغیب و تشویق مشتریان در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد. دانلود فایل